erkan

Archive for October, 2012|Monthly archive page

TESEV ANAYASA İZLEME ÇALIŞMASI’NIN İKİNCİ İZLEME RAPORU YAYINLANDI

In Uncategorized on October 31, 2012 at 18:50

TESEV ANAYASA İZLEME ÇALIŞMASI’NIN İKİNCİ İZLEME RAPORU YAYINLANDI

 

TESEV Demokratikleşme Programı’nın yeni Anayasa sürecini izlemek ve kayıt altına almak üzere başladığı Anayasa İzleme Çalışması’nın Şubat-Haziran 2012 tarihlerini kapsayan ikinci izleme raporu yayınlandı. Çalışmada siyasi aktörler, sivil toplum ve medyanın yeni Anayasa yapımındaki rolü, katkısı ve performansına ilişkin değerlendirmeler ile Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na görüş ve öneri bildiren STK’ların önerilerinin tasnif ve değerlendirmesi yer alıyor.

Raporu okumak ve bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.

Rapora www.anayasaizleme.org adresinden de ulaşabilirsiniz.

Anayasa İzleme Çalışması’nın ilk izleme raporuna ulaşmak için tıklayınız.

TESEV Demokratikleşme Programı’nın yeni Anayasa sürecini izlemek ve kayıt altına almak üzere başladığı Anayasa İzleme Çalışması’nın Şubat-Haziran 2012 tarihlerini kapsayan ikinci izleme raporu yayınlandı. Ferhat KentelLevent KökerMehmet Uçum ve Özge Genç tarafından kaleme alınan raporun ilk bölümünde, sözü geçen dönemde Anayasa yapım sürecindeki olumlu ve olumsuz gelişmelerin yanı sıra; siyasi aktörler, sivil toplum ve medyanın yeni Anayasa yapımındaki rolü, katkısı ve performansına ilişkin bir değerlendirme yer alıyor. Raporun ikinci bölümünde ise, ele alınan dönemde hissedilen önemli bir eksiklikten yola çıkılarak, Nisan 2012’ye kadar Türkiye genelinde Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na yazılı öneri ve görüş bildiren sivil toplum kuruluşlarının yeni anayasaya ilişkin görüşlerinin tasnif ve değerlendirmesi yapılıyor. Değerlendirmeye katkıda bulunanlar arasında Abbas Kılıç, Akın Özçer, Alev Erkilet, Bekir Ağırdır, Cemil Ertem, Deniz Erdem, Erol Köroğlu, Ferda Balancar, Gökhan Bacık, Tarhan Erdem, Tosun Terzioğlu, Ümit Kardaş ve Vahap Coşkun yer alıyor.

“Siyasal Partilerin Kırmızı Çizgileri Toplumsal Taleplerin Önünde”

Raporda, Komisyon’un bireyler, toplumsal örgütler ve çeşitli platformlardan gelen ve Türkiye’nin farklı siyasî renklerini yansıtan toplumsal talepler yerine, siyasî partilerin “kırmızı çizgilerini” daha fazla önemsiyor görüntüsü verdiği vurgulanıyor.

 “Anayasa Süreci Yeterince Gündeme Gelemiyor”

Raporda, yeni Anayasa ile doğrudan ilişkili olan ve kamuoyunun gündemine “girebilen” tartışmaların yanı sıra, kutuplaşmış siyasal kültürün hâkim olduğu “genel siyasî iklim”in anayasa tartışmalarını gölgede bıraktığı ifade ediliyor. 
“Medya Anayasa Sürecini İleriye Taşımakta Yetersiz”

Raporda bir önceki dönemde olduğu gibi Şubat-Haziran 2012 döneminde de, medyada çıkan haber ve yorumların büyük çoğunluğunda egemen olan yaklaşımın bilgilendirici ve tartışmayı zenginleştirici olmaktan ziyade, “yansıtıcı” olduğuna vurgu yapılıyor. Raporda, “Süreci ileri taşıyacak yeni tartışmalar ortaya atmak konusunda medya yetersiz ve/veya çekimser kalmıştır. Aynı doğrultuda, yeni anayasa süreci ile ilgili haberler Komisyon odaklı olup, sürecin toplumsal aktörleri gündemde yer almamıştır. Bu da medyanın yeni anayasa sürecinde toplumun değil, Komisyon’un aktörleşmesine ön ayak olduğu anlamına gelmektedir.” ifadelerine yer veriliyor. 
“Sivil Toplumun Anayasa Önerilerine İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler”
 Rapordaki “Sivil Toplumun Anayasa Önerilerine İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler” başlıklı bölümde Komisyon’a görüş ve öneri bildiren 114 STK’nın önerilerinin tasnif ve değerlendirmesi yer alıyor. Rapordaki tasnif ve değerlendirmeler, Komisyon’un görüşme ve toplantılarıyla ilgili haberlerden yola çıkılarak görüş bildirdiği öğrenilen STK’lardan elde edilen görüşlerden oluşuyor. Raporda yer alan konu başlıkları ise, Komisyon’un yeni Anayasa’ya dair 33 maddelik tasnif kriterleri listesine göre hazırlandı. Raporda,  STK’ların yeni Anayasa konusundaki görüş ve önerileri “Yapım Süreci, Felsefe, Başlangıç, Devlet, Egemenlik, Vatandaşlık, Eşitlik ve Pozitif Ayrımcılık, ,  Anayasa’nın Üstünlüğü, Uluslararası İlişkiler ve Antlaşmalar, Hak ve Özgürlükler, Ödevler, Yasama-Yürütme-Yargı, Mali ve Ekonomik Yükümlülükler, Anayasanın Değiştirilmesi, Anayasal Güvence Altındaki Kanunlar, Anayasal Kurum ve Kuruluşlar, Siyasî Partiler ve Seçimler, Bilim, Teknoloji, Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor, Ekoloji” gibi başlıklar altında ele alınyor.

Cengiz Aktar: Türk Standartları

In Uncategorized on October 31, 2012 at 12:46

Türk Standartları

Mâlum önümüzde 2013 sonundan itibaren üç seçim var. Başbakan’ın seçimlerle ilgili stratejisi belli. Milliyetçi seçmeni (artık kimse bu) sıvazlayarak üç seçimi kazanmak ve memleketin istikbalini en aşağı bir on yıl daha belirlemek. Strateji uygulamada. Takvim açısından bu, en aşağı 2015’teki milletvekili seçimlerine kadar millîci mizacın hoşuna gitmeyecek ciddî reform yapılmayacak demek. Ya da 2002-2004 arasında gerçekleştirilenler ayarında reform yapılmayacak demek. AK Parti’nin reform iştahının nasıl kapalı olduğunu ve esas, reform yapmak için iki kez yeterince güçle iktidara gelmesine rağmen derinlemesine bir reform hamlesine teveccüh etmediğini hesaba katarsak bugün bulunduğumuz yerden pek ötesini beklememek lâzım. Reform olsa olsa, o da eğer çatışma ve anlaşmazlıklar kontrol dışına çıkar ve bölgenin istikrarına halel getirecek aşamaya gelirse, dışarıdan telkin edilir veya dayatılır. Bundan da hayırlı ve kalıcı çözüm ve dönüşümler pek çıkmaz.

 

Uygulamada bu somut olarak şu demek: 1982 Anayasası ikame edilmeyecek, 1980 darbesinin ruhuyla şekillenmiş hukukî ve idarî altyapı değişmeyecek, askerin sivil kontrol altına alınması tamamen akamete uğrayacak ve memleketin kadim iç ve dış çatışmaları ve sorunları çözüme doğru ilerlemeyecek. Reform yapılamadığı ve dönüşüm gerçekleşemediği ölçüde, şimdiden yetersiz hukukî ve idarî altyapı iyice yetersiz hâle gelecek. Diğer taraftan büyütmeye ve kalkındırmaya azmetmiş iktidarın yaratacağı enerji oburluğu, çevre talanı ve barınma hakkı ihlali gibi yeni sorunlar memleketi iyice yönetilemez bir mecraya sokacak.

 

 

Bu tablonun AK Partili ve AK Partisiz sanırım herkes farkında. Mesele içinde bulunduğumuz durumla yetinmek veya yetinmeyip itiraz etmek.

 

 

Epeydir hükümetin bu güne kadar yaptıklarının düne nazaran ve komşularımıza kıyasla fevkalâde olduğunu dayatan bir promosyon çalışmasıyla karşı karşıyayız. Promosyonun yerel sloganı “eskiden enseden vurulur faili meçhule kurban giderdiniz, artık sadece hapsediliyorsunuz, çıkarsanız bir toki bir de doblo alır yaşarsınız, şükredin”. Promosyonun bölgesel hatta küresel sloganı ise “model Türkiye”. Yeni Türk standartları! Yetmez ama evetçilerin 21. yüzyıla yetmez dedikleri standartlar. Yetmeyeceği açık olsa da ısrarla satılan metalar.

 

 

UEFA ile cebelleşirken Devlet Bahçeli “UEFA’nın baskı ve belirleyiciliği altında…” diye başlayan bir beyanda bulunmuştu. Türk Standartları’nın ilham kaynağı MHP halkın ruh halini iyi okumuştu. Nitekim birkaç istisna dışında genel kanaat top sahasında ve herhangi başka bir konuda kırılan kolların bayrak içinde kalması değil mi?

 

 

Futbolda savunulan “millî duruş” bana daima Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yoluyla hukuk ve adalet sistemimizin geçirdiği dönüşümü hatırlatır. Türkiye 1989’da kişisel başvuru hakkını kabul etti, AİHM’in yargı yetkisini tanıdı ve böylece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemine dâhil oldu. Özal’ın yasaya imzayı atarken güdük hukuk sistemimizin ancak böyle bir sistemin getireceği kıstaslarla dönüşebileceğini ifade ettiği söylenir. Nitekim tam da öyle oldu, hukuk sistemimiz bu sayede büyük dönüşüm geçirdi. Şimdiyse, dava sayısında yani hak ihlallerinde yaşanan gözle görülür artış nedeniyle sistemi Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yoluyla by-pass etme ve yerel standartlara uyarlama söz konusu. Bu gidişle günün birinde biriken dosya ve artan tazminat sonucunda tamamen yerel hukuk standardına dönebiliriz.

 

 

Daha yakın zamanda ve daha kapsamlı boyutta Avrupa Birliği standartları ile tanışmıştık. Önce gümrük birliği sayesinde sanayi altyapısı dönüştü. Üyelik süreciyle memleketin bütün köhne ve güdük standartları elden geçirilmeye başlandı. Bu dış dinamiğin olumlu dönüştürücü gücü millîci ve ulusalcılarca “gayrımillî” olarak yaftalansa da memleketin dönüşümüne yaptıkları katkı açık.

 

 

2005’ten bu yana dış dinamiğe ya da dışarıdan tutulan aynalara artık ihtiyacı olmayacak kadar kendimize yeter olduğumuz farz ediliyor. Ama sonuç ortada.

 

 

Her ne kadar dinamik içe dönse ve millileştirilmeye çalışılsa da dış standartlar geçerliliklerini koruyacak. Kopenhag Kriterleri’ne Ankara Kriterleri demekle, AİHM’e kişisel başvuru hakkını Anayasa Mahkemesi’ne şikâyet yoluyla sulandırmakla, UEFA’ya celallenmekle yol almak kolay değil. Olsaydı sonuçlarını bu vakte kadar hissederdik. Zira Türkiye’de 2004’ten bu yana dişe dokunur reform yapılmıyor. Aksine 2000-2004 dönemi reformlarından yani cepten yiyoruz.

 

 

 

Özgüvende aşırıya kaçtıkça, yerellikte ısrar ettikçe normalleşme ve dünyalılaşmada zaman kaybediyor, toplumsal barışa ve kalıcı istikrara bir türlü vasıl olamıyoruz. Kabul görmüş, denenmiş standartları reddettikçe veya kendimize benzettikçe yapılan işler sırıtıyor. En mükemmel örnek sapır sapır dökülen futbolumuz değil mi? Türk Standartları’nın bedeli var!

 

 

Korsan nümayiş 

Yazı gazeteye gittiğinde ulusal kaldırım yürüyüşlerinin akıbeti belli değildi. Yürüyüş yasaklamanın garabetine mi CHP’nin bir nevi şekavet olan korsanlıkla tanışmasına mı gülsek? 29 Ekimin safları öğreticiydi: ulusal cephede CHP, DSP, İP; karşılarında millî cephede AKP ve hükümetin gayrıresmî ortağı MHP!

 

Bu yazı ilk olarak Taraf’ta yayınlandı. Yazarın izniyle burada da yayınlanıyor..

CPJ’s answers to critics on Turkey report… Hunger strikes at a critical state… EFD Rights Watch…

In Uncategorized on October 30, 2012 at 19:24

Questions about CPJ’s Turkey report? Here, our answers. – Blog – Committee to Protect Journalists

Questions about CPJ’s Turkey report? Here, our answers.
By Joel Simon/CPJ Executive Director

Last week’s release of CPJ’s report on Turkey’s press freedom crisis generated widespread domestic media coverage and sparked a robust public debate. The response from Turkish journalists and commentators was largely positive, but there were some negative reactions as well. Turkey’s Justice Ministry has promised a detailed response this week. Here is a summary of the criticism we received during several days of intensive media interviews, along with our responses.

Turkey: Silent Treatment of Hunger Strike met with Anger by Kurds

from Global Voices Online by Ruwayda Mustafah Rabar

Hundreds of Kurdish political prisoners in Turkey have entered an indefinite hunger strike. The non-violent protest has gone unnoticed by international media agencies and human rights organisations. One activist, who has been vocal about this protest, says the hunger strike demands the following:

Turkey’s press continues to feel pressure

from BBC News | Europe | World Edition

Why being a reporter in Turkey can put you in prison

Fotoğraf

Prisoners’ Health Deteriorating in Hunger Strikes

from Bianet :: English
The Peace and Democracy Party’s (BDP) Mersin Deputy Ertuğrul Kürkçü spoke to bianet about the trying conditions in prisons where hundreds of inmates launched a hunger strike over a month ago. Lawyer Cemil Özen also warned about the prisoners’ deteriorating health condition.

Mass welcome to the ´March for peace on the road to death´ in Ankara!

from Social Network Unionism by OrsanSenalp

SosyalKafa S02-E04 bu gece… @SosyalKafa ‘da bu gece ECHO, Hollaback ve “Özgür Habercilik” var;)

In Uncategorized on October 30, 2012 at 14:42

 Sosyal Kafa’da bu hafta, vatandaş haberciliği ile 2012 ABD seçim sürecini, TV’nin sosyal medyadaki etkileşimini konuşuyoruz ve sokaktaki canımızı korumak için güçlerimizi birleştiriyoruz… 

Bu akşam, Ezgi Çinçin ve Nihan Güneli, ile taciz ve şiddeti sona erdirmek amacıyla başlatılan “Canımız Sokakta : Hollaback İstanbul” projesinin detaylarını, Cem Aydoğdu ve Engin Önder ile Yaratıcı Fikirler Enstitüsü tarafından organize edilen, vatandaş haberciliği girişimi 140 Journos ve 2012 ABD seçim sürecini, medya planlama ve satınalma ajansı Starcom MediaVest Group Türkiye Bilgi Yönetimi Uzmanı Esad Doğanlı ile TV programlarının sosyal medyadaki yansımalarını, ajans dahilinde geliştirdikleri “ECHO” yaklaşımı ile ele alacağız.
Sosyal Kafa bu akşam saat 22.00’da BJK TV’de bizlerle buluşuyor.

 
http://twitter.com/#!/canimizsokakta


https://twitter.com/tominoski
https://twitter.com/enginonder
http://twitter.com/140journos


https://twitter.com/esadd

BJK TV:
Digiturk 74. Kanal’da ve ayrıca uyduda:
Beşiktaş Tv Uydu Frekansı Türksat 2A/3A Televizyon
Uydu Frekansları Frekans: 11804
SR :24444
FEC :5/6
SosyalKafa hesapları:
http://www.youtube.com/sosyalkafa
http://www.facebook.com/sosyalkafa
http://twitter.com/sosyalkafa

Bu bülten SosyalKafa dostu Nil Utku tarafından hazırlandı. 

by Facebook scare, Obama may target new, older and scared voters but hails to the dark side;) An American elections roundup…

In Uncategorized on October 29, 2012 at 16:24

Obama To MTV: No Facebook Profile For Malia

from All Facebook by Jennifer Moire

 

Infographic of shifting US political ideologies

from kottke.org by Jason Kottke
It was not my intent to be so politically oriented this morning but here we are. This is a chart that tracks the ideologies of the Democratic and Republican members of Congress from 1789 to 2010. As you can see, the shift away from the center by the Republicans since 1975 is unprecedented, perhaps matched only by the shifttoward the center by the Democrats beginning in 1921 and ending in 1945.

The New Yorker endorses Barack Obama

from kottke.org by Jason Kottke
Not a surprise really, but the New Yorker’s endorsement of Obama for President is a clear headed assessment of his first term and an effect critique against the “increasingly reactionary and rigid” Republican Party which Romney, to his discredit, has aligned himself with.

 

Eligible alternative: Mitt Romney

from Hurriyet Daily News
Nowadays it’s a popular opinion among Turkish intellectual circles that Mitt Romney.

Facebook Inspires Young Voters to Take Action

from Mashable! by Bob Al-Greene

Presidential Candidates Urge Voters To Get On Facebook

from Mashable! by Neha Prakash

Microsoft launches Bing Elections to curate news, results, and social media insights

from The Next Web by Ken Yeung

 

Malarkey Vs. Adorkable: The Vice Presidential Debate

from The Global Language Monitor by admin
Two words can be used to distill the essence of  Thursday Night’s Vice Presidential Debate:  Malarkey Vs. Adorkable.

 

With Obama’s structural lead, debate stakes couldn’t be higher

from The Global Language Monitor by admin
October 16, Austin, Texas — (Opinion) We have seen this all before in politics, in the board room, on the ball fields, and in life. The person at the top of the pecking order makes a misstep, seemingly minor, and then cascades into something major, and then cascades further still until it become calamitous — unless it can be stopped in time. Time is of the essence here. It must be squelched immediately, or sooner. And hopefully sooner still.

 

US foreign policy ill-served by its election

The idea that the US can ensure Israel’s future by imposing a new order in the Middle East is dangerous daydreaming, writes Zbigniew Brzezinski

Fact Checking Obama’s Misleading Answer About Warrantless Wiretapping on The Daily Show

from EFF.org Updates by Trevor Timm
On last Thursday’s Daily Show, Jon Stewart boldly went where no mainstream reporter has gone so far this election cycle: asking President Barack Obama why has he embraced Bush’s warrantless wiretapping program after campaigning against it on the grounds that it violated Americans’ civil liberties.  While Stewart’s question was commendable, Obama’s answer was puzzling because it seems so obviously untrue.

 

Obama or Romney? The Russian view

from open Democracy News Analysis – by Dmitri Trenin

Russia may not figure much in American elections, but President Putin finds Mitt Romney’s description of that country as ‘geopolitical foe number one’ useful in his management of domestic politics. He could probably work with either candidate, but what sort of relationship with Russia might either of them pursue?

Second Presidential Debate: Less Twitter, More Facebook

from Mashable! by Alex Fitzpatrick

How Code for America Is Reinventing Government

from Mashable! by Lauren Drell

 

Which States Google the Presidential Candidates the Most?

from Mashable! by Lorenzo Franceschi-Bicchierai

‘Binders’ Dominate Twitter Activity, Google Searches in Presidential Debate

from Mashable! by Anita Li

Barack Obama’s awkward debate references to Osama bin Laden

from FP Passport by Uri Friedman
Anyone who watched the Democratic convention knows that the Obama campaign is championing the killing of Osama bin Laden as one of the administration’s signature achievements — a strategy best summed up by Vice President Joe Biden’s reminder that “Osama bin Laden is dead, and General Motors is alive.”

8 crazy things Americans believe about foreign policy

from FP Passport by Uri Friedman
This evening’s town hall-style debate, we’re told, will be different. An intimate setting. Direct interaction with thecommon voter. The potential for curve-ball questions. While audiences might not relate to the presidential candidates or the media, moderator Candy Crowley told CNN, “they do relate to 80 people sitting on a stage that look like them, and maybe have stories similar to theirs…. And I think that’s where a candidate has to make a connection.”

United States: Hispanic Perspective on Second Presidential Debate

from Global Voices Online by Eleanor Staniforth
Without a doubt, the second debate which took place at New York’s Hofstra University on the night of October 16th showed a much more energetic and on the offensive Barack Obama than in the first. For some, Obama took advantage of the ground gained by Joe Biden in the first and only appearance of the vice-presidential candidates, visibly putting Mitt Romney up against the ropes.

Fact-Checking Obama and Romney on Apple and China

from Mashable! by Alex Fitzpatrick

U.S. Presidential Election as a Choice for the President of Pop Culture?

from EU Pundit by Andis Kaulins

 

The future of democracy in America

from open Democracy News Analysis – by Anatol Lieven
The Tea Parties draw strength from deep roots in the American tradition. In his updated edition of America Right or Wrong: An Anatomy of American Nationalism, the author says regardless of who wins the elections in November, this radical conservative tendency poses a serious threat to the future of US democracy. 5,000 word essay

 

For politically playful news orgs, the 2012 election means social interactivity

from Nieman Journalism Lab by Adrienne LaFrance

News of police intervention in Ankara against Republic Day marchers… to be updated…

In Uncategorized on October 29, 2012 at 14:10

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun!
Google’s doodle for the Republic Day.

 

Thanks to AKP leadership’s provocative approach, Kemalists are becoming another victim of Turkish State…

A few photos here. Even the main opposition party leader, Mr. Kılıçdaroğlu has been pepper-sprayed…

A video: Crowd whistling Turkish bureucrats in WTA Year-End Tennis Championships Istanbul 2012

In Uncategorized on October 29, 2012 at 00:23

Orhan Pamuk: Europe is turning away from Turkey – and the rest of the world

In Uncategorized on October 28, 2012 at 17:44

Europe is turning away from Turkey – and the rest of the world | Orhan Pamuk

from World news: Turkey | guardian.co.uk by Orhan Pamuk
Whatever happened to liberté, égalité, fraternité? Fear of Muslims is putting Europe’s secular tradition at risk
I have spent my entire life at the borders of continental Europe. From the window of my home or office, I’ve looked out over the Bosphorus to see Asia on the other side; and so, in thinking about Europe and modernity, I have always felt, like the rest of the world, just a little bit provincial.

Sonning Prize for Pamuk

from Mavi Boncuk by M.A.M

Orhan pamuk for Sonning Prize. Photo credit: Valentina Petrova/Polfoto

Mavi Boncuk |


The Turkish author Orhan Pamuk is awarded the 2012 Sonning Prize. The Sonning Prize is Denmark’s largest cultural award (DKK 1 million) and is given every other year by the University of Copenhagen for commendable work that benefits European culture.


Erdogan, the new Ataturk, stands at the crossroads

by Acturca
The Guardian (UK) Thursday, October 25, 2012, p. 24-25 Simon Tisdall, Istanbul In the first of a series on Turkey, Simon Tisdall looks at whether the civil war in Syria, an economic dip and the ever-present Kurdish crisis could prove the PM’s undoing. Recep Tayyip Erdogan was in bullish mood. Hailed by supporters as the

Former Greek commander praises ‘leader’ Erdoğan, calls FM ‘arrogant’

from Hurriyet Daily News
A retired Greek army officer and former chief of the Hellenic.


Turkey bans Syrian planes from its air space

from Yahoo news
BEIRUT/AMMAN (Reuters) – Turkey has banned all Syrian aircraft from its air space as it takes an increasingly firm stance against President Bashar al-Assad, while Syrian rebels said on Sunday they had made more gains in a key province near the Turkish border. Human Rights Watch said Syrian government forces had dropped Russian-made cluster bombs over civilian areas in the past week as they ..

Armenian plane en route to Syria searched in Turkey

from Yahoo news
ANKARA (Reuters) – Turkey ordered an Armenian plane flying to the Syrian city of Aleppo to land and searched its cargo on Monday, in the latest move to prevent its airspace being used to supply the Syrian military. The plane was allowed to continue on its way after the search in the eastern Turkish city of Erzurum confirmed it was carrying humanitarian aid as stated by Armenian officials, a .

Turkey’s Dangerous Assad Dilemma

by Acturca
The Wall Street Journal Europe (USA) Monday, October 15, 2012, p. 17 By Fouad Ajami * As Turkish forces along the Syrian border exchange fire with the army of Bashar Assad, and Syrian refugees pour into Turkey, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, a proud Islamist, might better appreciate the wisdom of Mustafa Kemal Atatürk. The

A role that Turkey doesn’t want

by Acturca
Los Angeles Times (USA) Monday, October 15, 2012, p. A3 By Patrick J. Mcdonnell, Hacipasa (Turkey) Sitting on Syria’s northern border, the eastern bulwark of NATO tries not to get sucked into conflict. The turrets of Turkish armored vehicles rise from the cotton fields outside this border village, guns trained toward Syria. Infantry units flank

Turks’ Anger at EU Torture Report Is New Reaction to Old Problem – Al-Monitor: the Pulse of the Middle East

Turkey’s Challenge and the Syrian Negotiation

by Acturca
Stratfor (USA) October 16, 2012 By Reva Bhalla * Syrian Information Minister Omran al-Zubi harshly criticized the Turkish government early last week over Ankara’s proposal that an interim government succeed the al Assad regime, saying that “Turkey isn’t the Ottoman Sultanate; the Turkish Foreign Ministry doesn’t name custodians in Damascus, Mecca, Cairo and Jerusalem.” Being

Turkey’s Mounting Syria Problem – Council on Foreign Relations

by Turkish Digest
Turkey’s Mounting Syria Problem

Turkey’s public is becoming increasingly concerned about the possibility of war with Syria, says Steven Heydemann, an expert for the United States Institute for Peace who has just returned from Turkey. Heydemann said Turks are also worried “about the economic and social consequences of a conflict that has already forced more than 100,000 Syrian refugees into southern Turkey.” He says that the recent tensions with Russia and Iran have effectively ended Turkey’s efforts to have harmony in its relations with its neighbors.

Turkey’s Mounting Syria Problem

by Acturca
Council on Foreign Relations (USA) October 17, 2012 Steven Heydemann interviewed by Bernard Gwertzman * Turkey’s public is becoming increasingly concerned about the possibility of war with Syria, says Steven Heydemann, an expert for the United States Institute for Peace who has just returned from Turkey. Heydemann said Turks are also worried “about the economic

The Turkish Moment Sours

from Kamil Pasha by Jenny White
This is a guest editorial written for kamilpasha by Howard Eissenstat, an assistant professor of  Ottoman and Republican history at St. Lawrence University. He writes frequently on Turkish foreign policy, political Islam in Turkey, democratization, and human rights issues. Here are some of his articles accessible online. (I highly recommend the article on metaphors of race in the early Republic.) His research focuses on the transformation of identities at the end of the Ottoman Empire and the nature of early Turkish nationalism. He has also done work on popular violence in the early Turkish Republic and the role of Muslim émigrés from the Russian Empire in the development of Turkish nationalism.

Cyprus scenario least desirable for Erdogan

by Acturca
Gulf News (UAE) October 20, 2012, p. D5 In Focus: In Search of the Right Game Plan Soner Cagaptay * Staging a limited invasion to contain the crisis, like it did in the 1970s, may notwork as the cost of intervention in Syria will be high now. Turkey was the first country to take directmilitary

Sosyal Medya alanında çalışan ajanslar (45): “sosyalmedya.in” (@smtakip)

In Uncategorized on October 28, 2012 at 13:31

Erkan’s Field Diary sosyal medya alanında çalışan ajansları tanıtan seriye devam ediyor. sakaerka@gmail.com adresine logo, iletişim bilgileri, kısa tanıtım, varsa birkaç ekip fotosu gönderirseniz sizin ajansı da bu seriye dahil etmek isteriz… Ya da en azından haberdar ediniz;)

 

sosyalmedya.in | Sosyal Medya Takip, Analiz ve Danışmanlık | Social Media Monitoring, Analysis and Consultancy

Son günlerde adını Türkiye’nin ilk Twitter arşivini kurmasıyla duyurdu.

Ajans kendini şöyle tanıtıyor:

2000 yılından bu yana internet hizmetleri alanında uzmanlaşmış olan Popüler Bilişim’in kurduğu Sosyal Medya Takip sistemidir. Şirketler, kurum ve kuruluşlar ile markalar için sosyal medya üzerinde takip, analiz, danışmanlık, iletişim ve pazarlama aracı olarak kullanılması amacıyla geliştirilmiştir.

Halen Twitter, Facebook ve Sözlük Siteleri anlık olarak indekslenmektedir.

Daha fazla bilgi için ana sayfa: http://www.sosyalmedya.in

 

 

İLETİŞİM

Adres: Salih Tozan sk. No:23 Meriç Center Kat:1 Esentepe / İstanbul
Tel: (212) 272 33 88 pbx
Faks: (212) 272 25 44
E-mail: destek@smtakip.com

EFF: 4 Simple Changes to Stop Online Tracking….

In Uncategorized on October 28, 2012 at 10:03

4 Simple Changes to Stop Online Tracking

from EFF.org Updates by Dan Auerbach
Whoa, you aren’t browsing with Javascript, congratulations! You probably don’t need this tutorial, which will look broken for you. Just install an adblocker with a privacy/tracking protection list, block third-party cookies, block referers, and install HTTPS Everywhere.

*****

The Pirate Bay ditches servers and moves to the cloud to make it almost untouchable

from The Next Web by Matt Brian

In a move that will almost certainly infuriate copyright authorities and the governments that support them, the world’s most popular Bittorrent sharing website The Pirate Bay has ditched its servers and moved to the cloud, ensuring that it can remain operational at all times.

 

Google’s Top Five Data Center Secrets (That Are Still Secret)

from Wired Top Stories by Cade Metz
Steven Levy is the first reporter to ever set foot in a Google data center. And in telling the tale, he has a wonderful way of making you feel like you were there too. But as Levy points out at the end of his piece, Google still views its data center empire as one of its most important advantages over the online competition, and it’s still determined to keep its latest technology hidden from rivals.

Google Under Pressure from EU Regulators on Privacy Policy

from EFF.org Updates by Rainey Reitman and Rebecca Bowe
On Oct. 16, European Union data protection authorities issued a letter to Google CEO Larry Page calling upon the search engine giant to revisit its privacy policy. Earlier this year, the policy was unified into one policy covering a wide range of different Google services and integrating data from Google search history and YouTube accounts. When Google first unveiled its new privacy policy, European regulators greeted it with skepticism andrequested Google to delay instituting the revised policy. Google refused. The letter followed a months-long exchange between Google and EU privacy regulators, stemming from a formal investigation as to whether Google’s new privacy policy adheres to EU privacy regulations.

Turkey’s hackers – Robin Hoods or Internet thugs?
Deutsche Welle
Local hacking groups have popped up all over the world in the wake of the rise of WikiLeaksand Anonymous. Turkey’s hacker scene has caught the government’s attention. A narrow stairway leads to a small room, crowded with dozens of wooden cubicles,

Despite murmurs of hope, cybersecurity legislation remains utterly dead in the U.S. Congress

from The Next Web by Alex Wilhelm

 

How Anonymous broke its own rules to break free

from Boing Boing by Cole Stryker
Your feelings mean nothing to us. … We have no culture, we have no laws, written or otherwise. … We do not sleep, we do not eat and we do not feel remorse. We will tear you apart from outside and in, we have all the time in the world.—Anonymous
Before the summer of 2011, Anonymous was an amorphous collective of hackers and pranksters born in a meme pool. Its operations were still largely unexpected and isolated; it was difficult for the media to wrap a narrative around them. There was no hero, not even an antihero.

Google Throws Open Doors to Its Top-Secret Data Center

from Wired Top Stories by Steven Levy

If you’re looking for the beating heart of the digital age–a physical location where the scope, grandeur, and geekiness of the kingdom of bits become manifest–you could do a lot worse than Lenoir, North Carolina. This rural city of 18,000 was once rife with furniture factories. Now it’s the home of a Google data center.

Twitter says blocks German neo-Nazi account in world first

from Hurriyet Daily News
Twitter said today that it had blocked an account in a country for the first time, after German police asked the micro-blogging site to restrict access by a neo-Nazi group.

 

The Best Feedburner Alternatives

from social media vb by gsosk
Tomorrow, one of the top choices for email and RSS subscription might not be here. According to Google, Feedburner’s API is going to be shut down on October 20—this doesn’t mean that your Feedburner subscription tools will be definitely discontinued, but it’s possible that their days are numbered. Here are your best alternatives for RSS and email subscription.

How Instagram, Pinterest and Tumblr are Blasting Social Media Monitoring tools

from social media vb by LaurentFrancois
Visual networks are now changing the rules of engagement, and the Conversations Analysis methodology. Agencies and brands need to find best ways to measure and understand their customers cultures.