Siteyi hazırken yola çıkış amacımız; LGBTİ+’ler (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve diğer kimlik ve yönelimden bireyler) olarak Türkiye’de uzun yıllara yayılan hak mücadelemizin bir parçası olarak, özellikle LGBTİ+ örgütlerinin dayanışma, destek ağları, aktivizm ve çalışmalarıyla daha da görünür olan sağlık hakkımızı vurgulamak, LGBTİ+’ları koruyucu sağlık ve ruh sağlığı alanında bilgilendirmek, bu alanda yapılan çalışmaları bir araya getirmekti. 1

10 şehirde 2 bini aşkın kişinin katıldığı 2015 tarihli, Dr. Volkan Yılmaz ve Dr. İpek Göçmen tarafından hazırlanan Türkiye’de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması’nın sonuçları, LGBTİ+ bireylerin sağlık alanında da çeşitli ayrımcı uygulamalara maruz kaldığını ve hekime başvurmaktan çekindiğini ortaya koyuyor:

  • Ankete katılanların yüzde 7,6’sı (219 kişi) ayrımcılığa uğrayacağı korkusu ile tedavi olmuyor ya da tedavisini geciktiriyor.
  • Ankete katılanların yüzde 7,2’si (208 kişi) sağlık personeli tarafından eşcinsel ve/veya trans kimliğinin tedavi edilmeye çalışıldığını belirtiyor.
  • Ankete katılanların yüzde 50,3’ü (1447 kişi) cinsel sağlık hizmetlerine nereden ve nasıl ulaşabileceğini bilmiyor.
  • Ankete katılanların yüzde 43,2’si (1218 kişi) hayatında en az bir kez intiharı düşünmüş.
  • Ankete katılanların yüzde 23,9’u (686 kişi) ruh sağlığı hizmetlerine ihtiyaçları olması rağmen, bu hizmetler pahalı olduğu için hizmete erişemediklerini belirtiyor.
  • Ankete katılanların yüzde 14,1’i (400 kişi) herhangi bir sağlık sigortası kapsamında olmadıklarını beyan ediyorlar. 2

LGBTİ+ Sağlık Sitesinde Neler Var?

Sağlık haklarına erişimimizdeki kısıtlamalar ve mitler, bizim de az bilgi sahibi olmamız ya da sağlığımıza daha az dikkat etmemizle sonuçlanabiliyor:

Örneğin; iki kadın arasındaki cinsellikte cinsel yolla enfeksiyon bulaşmayacağına ya da trans erkeklerin, trans kadınların, intersekslerin jinekolojik muayeneye ihtiyaç duymayacağına ilişkin mitler bizleri sağlık kurumlarına başvurmaktan alıkoyabiliyor.

Sitenin Cinsel Sağlık bölümü; lgbti+ aktivisti de olan yazarlar tarafından Türkçe ve İngilizce kaynakların derlenmesi, uzman jnekolog ve ürolog hekim ile yapılan görüşmeler ile oluşturuldu. Bu bölümün içerikleri bir cinsel sağlık eğitmeni tarafından da kontrol edildi. Ruh Sağlığı bölümünde; bir uzman klinik psikolog tarafından LGBTİ+’lerin sık karşılaştıkları sorunlar ve merak ettikleri üzerinden makaleler hazırlandı. Sitemizde yararlandığımız kaynakları da her yazının sonunda bulabilirsiniz.

Sağlık alanındaki içerikler, araştırmalar ve hekimlerin yaklaşımı ikili cinsiyete sıkışmış görünse de, bedenlerimiz ve cinselliğimiz LGBTİ+ harflerine sığmayan çeşitlilikte. Hem sitenin başlıklarını hem de içeriklerini oluştururken, kullandığımız kavramların kısıtlayıcı olabileceği düşüncesi bizi zorladı. Mümkün olabildiğince kapsayıcı bir dil kullanmaya çalışsak da gözden kaçırdığımız, yanlış kullandığımız ya da bilmediğimiz yerler olabileceği ve geri bildirimlerle bu alanları geliştirebileceğimizi düşündük.

Cinsel Sağlık alanında ilk olarak hepimizi etkileyecek temel bilgileri vermeye çalıştık. Daha sonra yaptığımız lezbiyen, gey, biseksüel, trans kadın ve trans erkek cinsel sağlık bölümlerindeki ayrım, bu alanlardaki kaynaklara kolay ulaşmamız ve başlıkların dikkat çekici olması amacıyla oluşturuldu. İntersekslerin sağlığı açısından yeterli kaynağa henüz erişemediğimizden, çeşitli bölümlerde interseks bireyleri de kapsayan bilgilere yer versek de, interseks bireylere ilişkin bir bölüm oluşturmadık.

Hekime başvurma konusunda çekincelerimizden yola çıkarak, Başvuru Merkezleri bölümlerini oluşturduk.

Ruhsal ve bedensel sağlığımız çok değerli; umarız bu çalışma iyi olmamıza ve iyi kalmamıza ufak da olsa katkıda bulunur. Her bireyin cinsel kimliği, cinsel yönelimi ve farklılıkları nedeniyle ayrımcılığa uğramadan hak ettiği sağlık hizmetini ve desteği alabileceği günler umuduyla…

Notes:

  1. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komisyonu, geçtiğimiz yıllarda eklenen İnterseks harfinden sonra bu yıl eklenen + işaretini “hareketimizde aslında gökkuşağı paletinin tüm kombinasyonlarının var olduğunu ve dışarıdan bakarak kimseye kimlik tayin edemeyeceğimiz bilincinin toplumsallaştırılmasını amaçlıyoruz” şeklinde açıklıyor.
  2. SPoD ve SPF ortaklığında ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra’nın danışmanlığında gerçekleşen araştırmaya ulaşmak için: http://ift.tt/2m1kADd