erkan

Posts Tagged ‘Announcements’

#KesinBilgi 23 Kasım’da şov başlıyor. Bilgi’de Yeni Medya Okulu Sertifika Programı

In Uncategorized on November 4, 2013 at 15:30

Yurttaş Gazeteciliği programımızı yeniledik, güncelledik ve 3. döneme yeni bir isim ve yeni hocalarla giriyoruz.

Bir takım temel bilgiler. Sosyal Ağlarda #KesinBilgi etiketini kullanacağız. Buradan ve Facebook grubumuzdan gelişmeleri takip edebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde tam program ve mikrositemiz de devreye girecek. Hem burada, yani EFD üzerinden hem de etiket ve grubumuzdan gerekli duyurular yapılacak.

Programa kayıt için kurumsal sayfa burada.

poster-small
       Kesin BİLGİ: Yeni Medya Okulu Başlıyor!

Bilgi Eğitim ve Yaratıcı Fikirler Enstitüsü’nün işbirliğiyle gerçekleştirilecek ‘Yeni Medya Sertifika Programı’, yeni nesil iletişim teknolojilerinin iletişim alışkanlıklarında yarattığı değişimi teori ile pratiği birleştirerek gözler önüne seriyor. Programın en çekici yanı ise vaka çalışmalarının Gezi Parkı, Occupy Wall Street, Arap Baharı gibi deneyimleri yaşayan uzmanlarla yapılacak olması..!

Bilgi Eğitim, yeni nesil tüm iletişim teknolojilerinin başta habercilik olmak üzere bireylerin iletişim alışkanlıklarında yarattığı değişimi doğru gözlemlemek ve güncel çözümler geliştirmek isteyenleri, ‘Yeni Medya Sertifika Programı’na katılmaya davet ediyor. Bilgi Eğitim ve Yaratıcı Fikirler Enstitüsü’nün işbirliğiyle 23 Kasım-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirecek sekiz haftalık programa katılanları, Türkiye’de alanında benzeri olmayan teorik ve pratik eğitimi biraraya getiren çok özel bir deneyim bekliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’nde, Erkan Saka ile 140journos’tan uzman isimlerin önderliğinde; akademisyen ve profesyonellerin eğitim vereceği programda katılımcılar, internet okuryazarlığından Gezi Parkı protestolarında Ankara özelinde Anadolu’da yeni medya haberciliğine, mobil fotoğrafçılıktan medyada data analizine, kriz zamanlarında alternatif içerik üretim yöntemlerinden yeni medya hukukuna kadar çok geniş bir eğitim sürecine dahil olacak.

Gezi deneyimleri paylaşılacak..!

Sekiz hafta boyunca her hafta dörder saatlik eğitimler halinde sürmesi planlanan sertifika programında vaka incelemesi de gerçekleştirilecek. Vaka incelemesinde Occupy Wall Street, Arap Baharı, Gezi Parkı eylemleri üzerinden deneyimlerini paylaşacak profesyoneller eğitmenlere eşlik edecek. Sertifika programına katılanlar ayrıca programın bitiminden sonraki hafta sonu Taksim’de 140journos ekibiyle sokakta pratik yaparak, programda öğrendiklerini sahada kullanarak gözlemleyebilecek.

‘Yeni Medya Sertifika Programı’na katılım ücreti ise 800 TL olarak belirlendi.

Enhanced by Zemanta

FEMEN now in town: @FEMEN_Turkey

In Uncategorized on October 26, 2013 at 16:14

The official site announced opening of Turkey branch with the photo above.

Turkish branch calls for volunteers, the first one came above but let’s if anyone will join next…

Twitter   FEMEN_Turkey  Göğsünüzde politik ...

 

Enhanced by Zemanta

Yarın Kadıköy’de İstanbul Hackerspace’de “Ada Lovelace Day” kutlanacak

In Uncategorized on October 26, 2013 at 14:50

067

Davet şöyle:

Yarın Kadıköy‘de İstanbul Hackerspace’de Kadınlar Makinesi etkinliği olarak Ada Lovelace Day kutlanacak.

Ada Lovelace bilgisayar bilimleri için gerçekten çok önemli bir kadın. Çoğu çevrelerde ilk bilgisayar programcısı olarak da bilinir.

İlgisini çeken tüm kadın arkadaşlarıma haber vermek isterim. Gelin hep birlikte duyuralım! 🙂

https://istanbulhs.org/ada-lovelace-gunu/
https://www.facebook.com/events/622747604444860/
https://twitter.com/kadinlarmakines

Who was Ada? http://findingada.com/about/who-was-ada/
Bilgisayar programcılığı Ada ile başladı http://bianet.org/bianet/bilim/142688-bilgisayar-programciligi-ada-ile-basladi

Enhanced by Zemanta

18 Ekim 2013 Cuma Gecesi ODTÜ Yerleşkesine Yapılan Müdahale İle İlgili Rektörlük Açıklaması

In Uncategorized on October 20, 2013 at 12:45

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 18 Ekim 2013 Cuma günü gece saatlerinde habersiz ve izinsiz olarak yerleşkemize girmesi ile başlayan süreçle ilgili olarak mensuplarımızdan, basın organlarından ve kamuoyundan gelen bilgilendirilme talepleri nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı, 2 Ekim 2013 tarihli Bakanlık faksıyla ilgili kurumlara bildirilmiştir. Ancak, faks yazısı ekinde olması gereken onaylı Planlar, Üniversitemize 11 Ekim 2013 Cuma günü teslim edilmiştir. Basına yansıyan açıklamaların aksine, onay aşamasında Bakanlık tarafından ODTÜ’nün önerdiği planda bazı değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Plan 4 Ekim 2013 tarihinde askıya çıktığından, ODTÜ’nün itirazları bir aylık sürenin sonu olan 4 Kasım 2013 tarihine kadar Bakanlığa iletilecektir.

11 Ekim 2013 Cuma günü Bakanlık, Belediye ve Devlet yetkilileri ile görüşülerek plan kararlarına itirazlarımızın olacağı, itiraz süresi içinde geriye dönüşü mümkün olmayan herhangi bir işlemin yapılmaması gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Fen İşleri Daire Başkan Vekili ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanı da Üniversite ile görüşme yapılmadan bir işlem başlatmayacaklarını ifade etmişlerdir. Yasal askı ve itiraz süreçleri tamamlanmadan herhangi bir işleme onayımızın olmadığı ABB’ye aynı gün yazı ile de bildirilmiştir.

Bu görüşme ve yazışmalara rağmen, askı ve itiraz sürelerinin dolması beklenmeksizin, 18 Ekim 2013 Cuma günü ani bir gece operasyonu yapılmıştır. ABB’ye ait inşaat makinaları, inşaat ekipleri ile çok sayıda Belediye personeli, 18 Ekim 2013 Cuma gecesi saat 21.15 civarında izin almadan ve yerleşke çitlerini yıkarak 100. Yıl Semti Öğretmenler Bulvarı bölgesinden Üniversite arazisine girmiştir. Üniversitede görev yapan özel güvenlik yetkilileri Üniversite arazisine izinsiz olarak giriş yapılamayacağı yönünde ekipleri uyarmışlar ve engellemeye çalışmışlardır.  Ancak çok sayıda kamyon, inşaat makinası ve Belediye personelinin izinsiz olarak yerleşkeye girmesi engellenememiştir.

İzinsiz olarak yerleşkeye girildiği ve yasadışı bir şekilde ODTÜ’nün mülkiyetinde bulunan ağaçların kaldırıldığı 10 Nisan Polis Merkezi’ne bir kaç kez telefonla bildirilmiş; inşaatın ve ağaç kaldırma işleminin engellenmesi için yazılı olarak da başvurulmuştur. Ancak, Polis Merkezi yetkilileri bir önlem almamış ve yazılı başvuruyu da kabul etmemiştir. Yapılan müdahalenin yasal olmadığı eş zamanlı olarak Belediye İnşaat Ekip Şefine de bildirilmiş, bu kişinin de yazılı tebligatı almayı reddettiği tutanak altına alınmıştır.

ABB ekiplerinin faaliyetlerinin durdurulması için Ankara Valiliğine, İl Emniyet Müdürlüğüne ve ABB Başkanlığına yazılı olarak başvurulmuştur. Ayrıca Ankara Valisi ile telefonda görüşülerek durum aktarılmış ve yapılan müdahalenin sona erdirilmesi istenmiştir. Ancak, Belediye ekiplerinin faaliyetleri sabah 06.30’a kadar sürmüştür.

19 Ekim 2013 sabahı yapılan incelemede ODTÜ arazisi içinde kalan güzergahın tamamıyla açıldığı ve güzergah üzerindeki tüm ağaçların kaldırıldığı tespit edilmiştir. Nakledilmesi gereken 600’den fazla çam ağacının da içinde bulunduğu yaklaşık 3.000 ağacın ne şekilde kaldırıldığı konusunda tarafımıza bilgi verilmemiştir. Ancak, bir gecede 600 ağacın nakledilmesi mümkün değildir.

Üniversitemiz, Anadolu Bulvarının devamı olan yol konusunun yasal ve meşru zeminde çözümü için katkı sağlamış ve bu yönde iyi niyetle hareket etmiştir.  Buna karşılık, Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin yasal sürecin tamamlanmasına izin vermeden ODTÜ arazisine gece saatlerinde bir baskın şeklinde girilmiş, meşru olmayan fiili bir müdahale ile inşaat başlatılmış ve mülkiyeti Üniversiteye ait olan ağaçlar yasal süreç izlenmeksizin kaldırılmıştır.

Üniversitemiz, bilgisi ve izni olmaksızın yapılan bu müdahale ile ilgili gerekli tüm yasal girişimlerde bulunacaktır. Üniversite olarak, iyi niyet ve sorumlu kamu yönetimi anlayışı ile bağdaşmayan bu tutumu kabul edilemez olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz.

Enhanced by Zemanta

26-27 EKiM 2013 Çılgın Projeler Konferansı

In Uncategorized on October 18, 2013 at 11:13

çılgın projeler konferansı

 

Facebook etkinlik sayfası burada.

Çılgın Projeleri Durdurun: Çözüm Yeşil Dönüşüm

Balkan ülkelerinde halen etkisini hissettiren 2008 Küresel Krizi’ne karşı, bölgedeki hükümetler çevresel açıdan yıkıcı olan çılgın projelere sığındı. Koruma altındaki bölgelerde altın madenciliğine verilen izinler, inşa edilen ya da edilmek üzere olan nükleer santraller, Boğaz’ın yanına açılması planlanan yeni kanal, milyonlarca ağacı katleden 3. bir köprünün inşası; sadece planlandığı değil, aynı zamanda Kanal İstanbul Projesi’nde olduğu gibi komşu ülkelerdeki, halihazırda kırılgan olan ekosistem üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırmakta.

“Ne pahasına olursa olsun büyüme” anlayışı, bir başka deyişle, kısa görüşlü ekonomik büyüme odaklı uygulamalar günümüzde toplumların esenliğine en büyük tehditlerden biridir. Oysa, hükümetler, vatandaşlarına yaşamları üzerinde önemli etkileri olacak bu projelerin karar alma süreçlerine katılım hakkı tanımıyor. Son zamanlarda, teknokratik kalkınmacı gündemin yükselişi demokratik süreçlerin aşındığı bir ortamda gerçekleşiyor. Oysa yaygın bilinen gerçek şu ki; sürdürülebilir bir ekonomik büyüme demokrasinin eksik olduğu bir ortamda sağlanamaz.

Bu iki günlük konferansta, Türkiye ve Güney Avrupa ülkelerindeki “gereksiz” ve “empoze” edilmiş projelerin bir dökümünü çıkaracağız, bu projelere karşı yürütülen mücadelelerde edinilmiş deneyimleri paylaşacağız. Karar alma süreçlerinde katılımcılığı arttırmanın olası yollarını tartışıp, yerel ekolojik hareketleri nasıl güçlü kılabiliriz sorusu üzerine fikir alışverişinde bulunacağız. Bunun dışında kısa görüşlü ekonomik büyüme odaklı uygulamaların tek seçenek olmadığını, doğa ve toplumla barışık Yeşil Dönüşüm politikalarının ekonomik büyüme ve istihdam yaratabilme kapasitesi açısından izlenen politikalardan ne derece üstün olduğunu göstereceğiz.
Konferans yeşil alternatifin geleceğini tartışmak üzere uzmanları, politikacıları ve Türkiye içinden ve bölgeden bu tür projelere karşı çalışma yürüten aktivistleri bir araya getirecek.

Konferans dili Türkçe’dir, İngilizce’den simültane tercüme yapılacaktır.

Yunan Yeşil Enstitüsü ve Yeşil Düşünce Derneği tarafından organize edilmiştir.

Detaylı bilgi için: Asena Ulus (TR) yesildusunceder@gmail.com
Venetia Chatzi (GR) info@greeninstitute.gr

 

Konferans Yeri: Taksim Hill Hotel
Program Akışı26 Ekim, Cumartesi
10:00-10:15 Açılış Konuşmaları
Helene Flautre, AP Yeşil-EFA Grubu Milletvekili, Türkiye-AB
Karma Parlamenterler Komitesi          Başkanı
Arif Ali Cangı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüsü
10:15-10:40 Ana Konuşma
Paolo Prieri, Mega Projeler Ağ Koordinatörü
“Gereksiz ve Empoze edilmiş Projelere karşı Forum Oluşturma: Tarihsel bir
Gereklilik”
10:40-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 Panel: Türkiye ve Avrupa’daki Mega Projelere bir bakış
Türkiye’deki Çevre İhitlaflarını daha iyi anlamak: Bir Haritalama Örneği
Begüm Özkaynak, Cem İskender Aydın, Pınar Ertör Akyazı, Irmak Ertör
Boğaziçi Üniversitesi Politik Ekonomi Çalışma Grubu
Lisa Ariemma, Yüksek Hızlı Tren Karşıtı Hareket, Italya
Codruta Nedelcu, Association ARIN, Romanya
Daniel Popov, Bankwatch and Centre for Environmental Information and
Education, Bulgaria
12:30-13:30 Öğle Araı
13:30-14:15 Kanalİstanbul Projesi: Bilimsel bir karşı görüş
Cemal Saydam, Hacettepe Üniversitesi
Ethem Gönenç, İstanbul Üniversitesi
14:15-15:45 Türkiye’deki Çılgın Projeler Işığında Kentsel Dönüşüm
Cihan Uzunçarşılı Baysal, Kent Hareketleri
Çare Olgun Çalışkan, Kuzey Ormanları Savunma Platformu
Uğur Dündar, Mimar Sinan Üniversitesi
Korhan Gümüş, Taksim Platformu
15:45-16:00 Kahve Arası
16:00-18:00 Panel ve Tartışma: Kalkınmacı Gündem ve Yeşil Cevaplar
Cengiz Aktar, Gazeteci, YSGP DK Üyesi
Fikret Adaman and Bengi Akbulut, Boğaziçi Üniversitesi, Politik Ekonomi
Çalışma Grubu
Haluk Levent, Galatasaray Üniversitesi, YSGP DK Üyesi
Ahmet Atıl Aşıcı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yeşiller ve Sol Gelecek
Partisi
Sedat Kalem, WWF-Türkiye
27 EKİM, Pazar
Yer: Taksim Hill Hotel
10:00-10:20 Karar Alma Süreçlerine Halkın Katılımı
“AB’de Vatandaş İnisiyatifi: Demokratik Süreçler ve Kurumsal
Cevaplar”
Olga Kikou, Yunan Yeşil Partisi, Yunan Yeşil Enstitüsü
10:20-12:00 Panel ve Forum: Ekolojik bağlamda yıkıcı projeleri nasıl
durdurabiliriz?
Hande Atay -Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları(ÇEHAV), Ekoloji Kollektifi
Yakup Şekip Okumuşoğlu, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV)
Oya Ayman, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Doğa Hakları Çalışma Grubu
Murat Güvenç, İstanbul Şehir Üniversitesi
Fidanka Bacheva-McGrath, CEE Bankwatch Ağı
Kostas Loukeris , Yunan Yeşil Partisi, Yunan Yeşil Enstitüsü
12:00-13:00 Öğle Arası
13:00-15:30 Panel ve Söyleşi: Türkiye’de Çılgın Projeler ve Çevre
Gazeteciliği
Moderatör: Pelin Cengiz, Gazeteci
Mehveş Evin, Milliyet
Gürhan Savgı,  Zaman/Aksiyon
Utku Zırığ, IMC TV-Yeşil Bülten
Filiz Yavuz, Serbest Gazeteci
Seçkin Ürey, Habertürk
Güray Öz Tekin,  Cumhuriyet
Serkan Ocak, Radikal
Yonca Poyraz Doğan, Today’s Zaman
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-16:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış
Konferansın sonu
 

inet-tr’13 etkin katilim cagrisi

In Uncategorized on October 6, 2013 at 12:01


inet-tr’13 etkin katilim cagrisi

İnet-tr’13 9-11 ralık 2013 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesin’de…
18. Türkiye’de İnternet   Konferansı, inet-tr’13, bu yıl 9-11 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul  Üniversitesi Merkez Kampusundaki Kongre Merkezinde yapılacaktır. Bilindiği gibi, inet-tr, Türkiye’de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995′den beri her yıl yapılan, ulusal boyutta bir konferanstır. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyicilere açıktır ve ücretsizdir. Bu yıl  ”Mobil Yaşam”, “Billgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Fikri Haklar”, “Mahremiyet”, “İnternet ve Demokrasi”, “Fatih Projesi”, “Medya/Bilgi Okuryazarlığı” konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.

Bu konuda Katılım çagrısı ektedir. Tüm başvuruların openconf.inet-tr.org.tr üzerinden yapılması gerekmektedir. Tüm başvuranların,
http://inet-tr.org.tr/inetconf18/yazar.html sayfasını okumalarını özellikle rica ediyoruz. Her başvurunun  konular arasında Inet-Bildiri, Inet-Panel, Inet-Çalıştay, Inet-Seminer   seçeneklerinden birini de işaretlemesi gerekmektedir. Bildirilerin en azından hakem degerlendirmesine imkan verecek uzunlukta bir geniş özet içermesi, tercihan tam metin olmalıdır.  İlk başvuruların  pdf formatında, sunulan ve basılacak bildirilerin ise son halinin editlenen bir formatda konferans sonrasında yeniden openconf üzerinden  yüklenmesi beklenmektedir. Son öneri gönderme Tarihi: 15 Kasım 2013′dır. Kamu kurumlarını e-devlet uygulamaların ve planlarının bir raporunu sunmaya davet ediyoruz. STK’ları sektörel  sorunları ve  çözüm yollarını tartışan Panel ve çalıştaylara davet ediyoruz.
İnternet girişimcilerimizden başarı ve başarısızlık örneklerini paylaşmaya davet ediyoruz. İnternetle bağlantılı özel sektörü sponsorluğa davet ediyoruz.


Bilgi içinhttp://inet-tr.org.tr   http://openconf.inet-tr.org.tr      http://inet-tr.istanbul.edu.tr

Kristal Elma festivali santralistanbul’da devam ediyor… #kristalelma

In Uncategorized on September 26, 2013 at 12:35

 

EFD Rights Watch: Hrant Dink Foundation award goes to Turkey’s Saturday Mothers

In Uncategorized on September 16, 2013 at 15:37

Hrant Dink Foundation award goes to Turkey’s Saturday Mothers

Turkey’s ‘Saturday mothers,’ who have gathered every Saturday in Istanbul for nearly 15 years to draw attention to their missing family members, received the 5th International Hrant Dink Award

The ‘Friends of Hrant’ and the ‘Friends of his murderer’

My friend Hrant was killed six years ago, in front of his office, a few minutes’ walk from my home

************

Editor-in-Chief arrested in coup plot case

The Editor-in-Chief of daily Yurt, Merdan Yanardağ, sentenced to 10,5 years in the Ergenekon trial, has been arrested by a local court following his interrogation

Intense use of tear gas blamed in death of man during protests in Istanbul

An autopsy has been performed Sept. 14 on the body of a man, following claims that his death the previous day might have been caused by intense tear gas

Male Violence January 2013

A compilation made by bianet revealed that male perpetrators left 18 women, 3 men and 3 children killed, 11 women raped, 20 injured and 15 harassed in January 2013. Most battery-assault cases were reported from Kocaeli and Istanbul.

Enhanced by Zemanta

22-23 Kasım’da Özgür Web Günleri’nin teması “Web Teknolojilerinde Ölçeklenebilirlik”

In Uncategorized on September 16, 2013 at 12:35

Etkin Katılım Çağrısı - Özgür Web Teknolojileri Günleri 2013

 

Bu yıl yapılacak Özgür Web Günleri’nin temasını “Web Teknolojilerinde Ölçeklenebilirlik” olarak belirlendi.

Şurada etkin katılım çağrısı var:
http://ozgurwebgunleri.org.tr/2013/etkin-katilim-cagrisi/

Teknik konularda öneriler yapılabileceği gibi temaya uygun başka öneriler de yapılabilir.

22 – 23 Kasım tarihlerini şimdiden takvimimize yerleştirelim. Oldukça yararlı oturumlar yapılacak.

Yarın akşam İstanbul HackerSpace’de “Kadınlar Makinesi” etkinliği

In Uncategorized on August 14, 2013 at 12:27

Ada Lovelace’ın yolundan giden kadınların katılımının teşvik edileceği “Kadınlar Makinesi” etkinliklerinin ilki GNU/Linux temasıyla 15 Ağustos 2013 Perşembe akşamı 19:30′da İstanbul HackerSpace’te başlıyor.

ada

Etkinliğe bilgisayar ile katılmak sizin için avantajlı olacaktır.

Etkinlik Tarihi: 15 Ağustos 2013, 19:30
Konuşmacılar: Nermin Canik, İlden Dirini
Etkinlik Kontenjanı: 25 kişi
Kayıt için root@istanbulhs.org adresine e-posta atmanız gerekmektedir.

İstanbul HackerSpace sayfası

 

Enhanced by Zemanta