erkan

Archive for March, 2015|Monthly archive page

Cyberculture agenda: “An Emerging Science of Clickbait…”How to Fake your Location in Google Chrome…

In Uncategorized on March 30, 2015 at 14:18

http://ift.tt/1G8bRBi

Chromebooks: The Mobile Cloud Computing Catalyst

​While Microsoft and Intel were busy planning the introduction of a high-price Ultrabook PC concept — which was focused on vendor needs for higher profit margins — Google was working on developing a low-price Chromebook model that was targeted at an under-served market.
How to Fake your Location in Google Chrome

Some websites may request access to your location so that they can serve more relevant information. For instance, if you are looking for a gas station, a maps website may use your current geographic location to display stations that are near your place without you having to type your co-ordinates.

An Emerging Science of Clickbait

Researchers are teasing apart the complex set of links between the virality of a Web story and the emotions it generates.

 

2015: The Year of Personalized Content

Companies across all industries are increasing their online presence. As a result, competition for consumer attention is growing as well. For companies looking to personalize their content, data and analytics are an integral part of the process.

_DRP1100 copy

In the early days of Facebook, when it was still a network for college students, communication was primarily via text (and the odd thrown sheep viaSuperPoke).

Vía Erkan’s Field Diary http://ift.tt/1G8bQ0t

6-19 Nisan 2015’te İnternet Haftası ’15

In Uncategorized on March 30, 2015 at 13:40

http://ift.tt/1Mn408g

download

Türkiye İnterneti 12 nisanda 22. yılını doldurmuş olacak. Türkiye İnternet Kamuoyunu, 6-19 Nisan’da gerçekleşecek 18. İnternet Haftasını bir şenlik havasında tüm ülkede internetin 22 yaşını kutlamaya çağırıyoruz. Tüm kesimlerden; Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Çiftçi Birlikleri, Ziraat Odaları, Mühendis Odaları, Barolar, Tabip Odaları, Bankalar Birliği, Noterler Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri, Yerel Yönetimler, İnternet Cafeler, Okullar, Kaymakamlıklar, Valilikler, Bakanlıklar, tüm kamu yönetimi, özel sektör, internet şirketleri, Bilişim/Bilgi/İletişim STK’ları, Demokratik Kitle Örgütleri, Bilişim Klüpleri, Tüm Medya Kuruluşlarını, Bireyleri bu İnternet Haftasını tüm ülkeyi saran bir İnternet Şenliğine, Bilgi Toplumu, e-dönüşüm, e-türkiye ve e-devlet kavramlarının geniş kitlelerle tanıştırıldığı bir İnternet ve Bilişim Fırtınasına döndürmeye çağırıyoruz.

İnternet Haftası toplumda internet kültürünü yaymak, internet bilincini yaratmak, interneti tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak, kısaca interneti Türkiye gündemine yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye internetinin gündemindeki sorunları tartışmak, özellikle yönetişim, yasal düzenlemeler, serbestleşme, internet ve telekom sektörünün gelişimi, iş yaşamı, eğitim, kültür ve demokrasi boyutlarını gündeme getirmek; bireysel güvenlik, internetin güvenli kullanımı, mahremiyet, bilgi güvenliği, sosyal ağlar, ve Bilgi Toplumu kavramlarıyla tüm toplumu tanıştırmak, bu İnternet Haftası için seçtiğimiz önemli bir hedeftir. Bu kapsamda yukarıda saydığımız tüm kurumlar, örgütler, firmalar, yerel yönetimler ve bireylerden bu etkinliklere katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Bu etkinlikleri, tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz.  Tüm ilçelerde, tüm okullarda, tüm belediyelerde, ziraat odalarında, ticaret ve sanayi odalarında, organize sanayi bölgesinde, halk kütüphanesinde bir etkinlik yapılsın istiyoruz. İnternetin önemine inanmış her kişi ve kurumu bu çorbaya kendi olanakları ölçüsünde katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Basından interneti, olanakları, sorunları, projeleri, özellikle e-türkiye ve e-devleti anlatmasını ve ne yapılmalı, nasıl yapalım sorusuna yönelik yazılar, ve haberler çıkmasını istiyor; internet sayfaları, internet ilaveleri; internetin çesitli uygulamalarını anlatan yazılar bekliyoruz. 21 yılı özetleyen, irdeleyen, değerlendiren kitap, broşür ve ekler anlamlı olur. Bu sene, sosyal ağlar, demokrasi, mobil yaşam, yasaklar ve ifade özgürlüğü, Fatih Projesi, mahremiyet, bilgi güvenliği, bireysel güvenlik, internetin güvenli kullanımı konularında toplumu bilgilendirmeye önem verilmesini istiyoruz, bekliyoruz. İnternet haftasında dağıtılan internet kitapçıkları yararlı olur diye düsünüyoruz. TV’lerden gene tanıtıcı programlar; ve internetin Türkiye’nin gündemine girmesine katkıda bulunacak açık oturum, forum gibi programlar bekliyoruz. Özellikle, siyasal kadroları da bu tartışmaya çeken, ulusal politika oluşturulmasına katkıda bulunacak programlar arzulamaktayız. Üniversitelerden, Servis Sağlayıcılardan ve  STK’lardan bu konularda basına destek olmasını bekliyoruz. Her kamu kurumundan kendi e-devlet projesini önce kendi webinde anlatmasını, vatandaşlara yönelik broşür hazırlamasını, kurum içinde tanıtım ve eğitim yapmasını, basın ve vatandaştan geri besleme mekanizmaları kurmasını istiyoruz, öneriyoruz. Kamu kurumlarının küçük de olsa yeni bir “e-devlet” hizmeti başlatması güzel bir katkı olur. Küçük, büyük her kurumun kendi webini gözden geçirmesi, web 2.0 özelliklerini eklemesi; kurumsal politikaları anlatan bloglar, kullanıcıların görüşlerini yazabileceği sayfalar, yeni hizmetler eklemesi çok güzel olur. Bir tarama mekanizması, telefon rehberleri, geri besleme formları, yenilikleri haber veren servisler, sıkça sorulan sorular dokümanı ilk anda akla gelen konular. Web sayfalarının W3C standartlarına uygun olması, platform ve tarayıcı bağımsız olması; engelli yurttaşlara, düşük bant genişliğine uygun seçeneklerin olması önerilir. RSS ve Wiki gibi yeni nesil hizmetlerin olması, üretilen tüm dokümanların webten erişilebilir olmasını arzuluyoruz. Tüm webin mobil erişimde düzgün çalışmasına yönelik çalışmaları bekliyoruz. Tüm kurum çalışanlarına sunulan e-posta ve webmail hizmeti, blog, kurum içi haberleşme mekanizmaları, wikiler, gene mütevazi hedefler arasında. Kurumun, kültürel mirasının, tarihsel gelişimin internete aktarılmasına yönelik katkılarda yararlı olur. Bireylerden kendi kişisel weblerini oluşturmalarını, uzmanlıklarını, meraklarını, katkılarını internete taşımalarını destekliyoruz. Yurt dışı alan uzayındaki kişisel sayfaların adsoyad.com.tr, info.tr, biz.tr , web.tr, gen.tr, tv.tr v.b. ile Türkiye alan uzayına taşınmasını öneriyoruz. Avukatlarımızı, av.tr, doktorlarımızı dr.tr altında çalışmaya çağırıyoruz. İnternet haftasında internetle tanışmamış kitlelere interneti tanıtacak, bir `Internete Dokunun’ sloganlı etkinlik yapabiliriz. Kütüphanelerde, ve tüm üniversitelerde `Internet cafe’, internet evi, gibi internet erişim mekanları açılması önem verdiğimiz etkinlikler arasında. Bunu özellikle, buna gereksinim duyulan, bölgelerde teşvik etmek istiyoruz. İnternet kullanmayı öğreten kursları ücretsiz ya da mütevazi ücretlerle sunan kampanyalar; İnternet Cafelerde ucuzluk kampanyaları gibi. Web yapmayı, kişisel güvenliği, sosyal ağlarda mahremiyeti sağlamayı, spam ve virüse karşı korunmayı öğreten mütevazı kursları Sivil Toplum Kuruluşlarından, İnternet Cafelerden, Üniversitelerden, internet şirketlerinde yurdun dört bir köşesinde bekliyoruz. Ana babalara, öğretmenlere, hakim ve savcılara, avukatlara yönelik etkinliklerin, sohbet toplantılarının altını çizmek isteriz. İnternetde mahremiyeti koruyarak ve güvenli  bir şekilde dolaşmayı anlatan seminerleri  öneririz.

Konferanslar, bu sürede yapılabilecek en kolay ve önemli etkinlikler arasındadır. Genel tanıtıcı konuşmalar, çeşitli özel konuları, etkileri, sorunları uygulamaları gibi; örneğin eğitim, hukuk, sağlık, ticaret, eğlence, turizm gibi konular bu tür etkinlikler arasında sayılabilir. İnternetin tarihi, siyasal etkileri, olanakları, ve sorunları da tartışılabilecek konular arasında. Şu anda yenisi yapılma sürecindeki “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” ile  E-Devlet Eylem Planı özellikle konuşulması gereken konuların başında geliyor. İnternetin altyapısı, çalıştırılması ve uygulamalarının teknik boyutları konusunda da seminerler yapılabilecek etkinlikler arasında. Türkiye İnternetinin çeşitli sorunlarını irdeleyen ve özellikle, ne yapılmalı sorusuna cevap aramaya yönelik açık oturum türü etkinlikler önemlidir.

Ülkemizde internet kullanımı %53 düzeyindedir.  Bölgeler arasında, kadın-erkek arasında  ve şehir  kırsal arasında internet kullanımında ciddi farklılıklar söz konusu. Sayısal bölünmenin önlenmesi, Kamu İnternet Erişim Merkezlerin (KİEM) kullanımı gibi uygulamaların tartışılması, çeşitli sektörlere yönelik Ulusal Politikaları, internet ve temsil ettiği teknolojileri Türkiye gündemine yerleştirmeye yönelik çabalara öncelik vermek istiyoruz.

Bu etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesinde, ilgili herkesten katkı bekliyoruz.

Şu konuların altını çizmek istiyoruz:

  • KültürelMirasıİnterneteTaşı ! Kurumlar ve sivil örgütler olarak, kültürel mirasımızı, çok kültürlü, çok sesli yapımızı internete aktaralım. Buna ulusal boyutta tanıtımı da Bireyler olarak da kendi kültürel birikimimizi, mesleki deneyimlerimizi, bireysel meraklarımızı internete taşıyalım. Tüm kurumlardan başta kurum tarihi olmak üzere, ellerindeki tüm kitapları, raporları, resimleri, filmleri, ses kayıtlarını bir program dahilinde webte yayınlamaları önermekteyiz. Başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TÜBA ve TÜBITAK olmak üzere tüm kurumlardan ellerinde telif hakkı sorunu olmayan tüm kültürel ürünleri webte yayınlamaya çağırıyoruz. Kar amacı gütmeyen kurumlara da piyasada satılan kitapları da webte yayınlamayı önermekteyiz. Baskısı kalmamış ve yeniden basılması düşünülmeyen kitapları webte yayınlayalım. Ticari ders ve uzmanlık konularında yer yer bazı kitapların ikili lisanslarla  webte yayınlandığını görüyoruz. Böylece hem çok daha fazla okuyucuya erişecektir; hemde satışlar düşmeyecektir kanısındayız. Müzelerimizi, taş plaklarımızı, eski gazete ve belgelerimizi internete taşıyalım.
  • KendiOkulunuİnternetleBütünleştir ! İnterneti etkin kullanan, etik ve estetik kültürü gelişmiş, bilgi güvenliği ve mahremiyet kavramlarını içselleştirmiş, bilgi/medya/bilişim okur yazarı gençlik yetiştirmeliyiz. Liseyi bitiren her öğrenci, ilgi, merak ve yeteneği ne olursa olsun, bilişimin temel kavramlarını, yetenek , sınır ve olası kötü kullanımı kavramalıdır. Okullarımızın kurumsal kimliği ile internette olmasını ve eğitimin internetle harmanlanmasına çok önem   İnternetin, eğitim sistemin organik bir parçası olmasını hedeflemeliyiz. Fatih projesini katılımcı bir şekilde, bilimsel ilkeler  ışığında, ülkemiz bilişim/bilgi sektörlerine ivme verecek şekilde, özgürlükçü ve insana güvenen bir felsefeyle hayata geçirelim. Artık, internete yüksek kapasite ile bağlı olmayan okul kalmasın!  Her okulun kendi webi,  öğretmen ve öğrencilerin e-posta adresleri olması, kişisel weblerinin olmasını çok önemsiyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerin ortak web alanında bulunmaları, projelerini  okul webinde  yayınlanmasını, webte çeşitli yarışmalar olmasını, yaratıcılığı, bağımsız  düşünmeyi teşvik eden ortamların oluşmasını  öneriyoruz. İnternetin eğitim sistemin bir parçası olması; öğrencilerin bilgi ve bilişim okur yazarı olması; internet üzerinden okul gazetesi çıkarması, wiki ve bloglarla birlikte üretme deneyimi kazanması; dünya üzerindeki akranları ile temasta olması önemlidir. Öğrencilerimizin Vikipedi’ye katkıda bulunmasını teşvik edelim.  Öğretmenlerimizin içerik üretmesi ve paylaşmasını teşvik edelim. Hafta kapsamında öğretmen ve öğrencilerle sohbet toplantıları, internetin eğitimi nasıl zenginleştirebileceğini konuşmak, bu alandaki özgür yazılımlarla tanışması çok yararlı olabilir. Öğrencilerimizi internetin olası tehlikelerine karşı bilinçli kullanımı hedefleyelim, öğrencilerimize özgürlük, yetki ve sorumluluk  vermekten korkmayalım.  Okullar, özellikle kırsal kesimlerde hem  internet eğitim merkezi,  halkın hemde  ücretsiz internet kullanım merkezi  olmalıdır.
  • Halk Kütüphanelerini İnternet Merkezleri Yapalım! Bugün kütüphane ve internet bilgi kaynaklarına erişim anlamında bütünleşmiştir. Bilgisayarı olmayan vatandaşlara ucuz internet erişimi sağlamakta kütüphaneler önemli görev düşmektedir. Bunun için kütüphanelerdeki bilgisayar sayılarının artırılmasına ihtiyaç var. Kütüphanelerin, bilgi arayan insanlara rehberlik yapması, onların ana görevlerinden   Kütüphanelerin e-kitaplar için bütçe ayırması ve e-kitap ödünç vermeye başlanmasını öneririz.
  • Belediyelerin İnterneti Katılım ve Saydamlık aracı olarak kullanması!. Belediyeler halka açık İnternet hizmeti sunmalıdır. Burada ucuz internet erişiminin yanında, wireless erişimi kamuya açık alanlarda sağlamaya başlaması Bunun yanında, belediyenin hizmetlerini internet üzerinden sunması, kendini tanıtması, interneti bir hesap verme, saydamlık ve geri besleme mekanizması olarak kullanması önemlidir. Belediyelerin projelerini tüm detayları ile webte yayınlaması, meclis gündemi ve tutanaklarını, webcast ve podcast ile canlı ve sürekli yayınlaması, web 2.0 araçları ile vatandaşla etkileşim içinde olması önemlidir. Sosyal Ağlarda bulunmayı ve etkin bir geri besleme aracı olarak kullanılmasını öneririz. Belediye kararlarını, vatandaş öneri ve şikayetlerini, sosyal ağlar teknikleri ile webte yayınlaması önerilerimiz arasındadır. Belediye duyuru mekanizmaları ve geri besleme wikileri denemeye değer. Belediyelerin şehirde bir fiber ağını altyapı olarak kurması ve intent  erişimin tüm  yurttaşlara hızlı ve ucuz olması için çaba haramasını öneririz.  Kamu  binları  ve büyük  binaların  yapımı saırasında fiber  altyapısının kurulmasının sağlanmalıdır.
  • Üniversitelerden, tüm raporları, tüm tezleri, makaleleri, Açık Erişim kapsamında kurumsal arşivde yayınlamasını, yapabildiği ölçüde tüm konferansları video, ses ve metin olarak yayınlanmasını önermek Ulusal Açık Ders Malzemeleri projelerine destek olmalarını, öncülük etmelerini bekliyoruz. Tüm topluma ve bölgeye yönelik ders, seminer ve konferansları internet teknolojileri yoluyla sunmasını öneriririz. Öncü üniversitelerimizden  yurttaşlara ve tüm üniversite yönelik  MOOC kursları öneririz.
  • Bire-devlethizmetinibaşlat! Dünyadaki Açık Veri Kampanyasına katıl; elindeki verileri yurttaşların kullanımına sunmaya başla. Küçük de olsa yeni bir hizmet başlat. Bir kardeş kamu kurumu ile veri değişimini hayata geçir. Webini tarayıcıdan bağımsız hale W3C standartları ve birlikte çalışabilirlik kriterlerine uygun hale getir. Özürlü yurttaşlara yönelik sayfalar hazırla. Mobil uygulamalar geliştir. Haber verme ve RSS servi başlat. Sosyal Ağlarda bulun ve geri besleme yapıları kur. Kamu Kurumlarının, internet ve e-devlete yönelik mesajları kamu spotlarıyla yurttaşlara iletsinler. Kamu Spotları,  güvenlik ve mahremiyet konularda halkın eğitimi için kullanılsın.
  • Bir Mobil Uygulama başlat! İnsanlar her yerde, her zaman her türlü bilgiye erişmek, eğlenmek, öğrenmek ve işlerini ve meraklarını takip etmek Mobil uygulamalar, yaşamımızı her gün daha fazla giriyor. Tüm kurumlardan, mobil uygulamalara önem vermesini istiyor, ve İnternet Haftası vesilesiyle bir mobil uygulama başlatmaya çağırıyoruz!

Yukarıda belirtilen etkinlikler esasta bir fikir vermek içindir. Türkiye Internetini büyütecek her türlü etkinliğe açığız, destekleriz. Her internet gönüllüsünden, internetin önemini kavramış her kişi ve kurumdan, Türkiye internetinin parçası olan herkesten destek bekliyoruz.

İnternet Yaşamdır !

Bilişim STK Platformu           http://bt-stk.org.tr                                                     http://ift.tt/1BDv33X

Vía Erkan’s Field Diary http://ift.tt/1Mn3Yxt

New photo from Facebook March 30, 2015 at 01:30PM

In Uncategorized on March 30, 2015 at 12:41

Geçen hafta Hitit Üniversitesi öğrencileri Meclis’e böyle gelmiş. http://ift.tt/1brpSik via Facebook Pages http://ift.tt/1heKubC

Council of Europe says Turkey Didn’t Implement 1,241 ECHR Rulings As 58 notable citizens probed for criticizing Anadolu Agency on Twitter

In Uncategorized on March 30, 2015 at 12:30

http://ift.tt/1Epoc5b

A probe has been launched into 58 well-known figures on the grounds that they criticized the state-run Anadolu Agency on Twitter
International Press Institute (IPI) March 2015 Steven M. Ellis * Turkish authorities’ failure to safeguard – and, in some cases, their active steps to undermine – the right to share and receive information has led to serious deficiencies in the country’s democracy, placing its future at serious risk, a special report released today by the […]
The Council of Europe General Secretary announced that Turkey didn’t apply respect 1,241 ECHR rulings including the one on Hrant Dink case.
Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) March 2015, 115 p. TESEV’s Democratization Program Nur Kırmızıdağ * Research on Public Trust in the Police in Turkey, is based on survey data collected on a large-scale sample representative of Turkey. The report provides insights on perceptions of the public with regard to effectiveness/performance, legitimacy of the
The Guardian Weekly (UK) 27 March 2015, p. 19 Yavuz Baydar * Intimidation and imprisonment mean the free media is on the verge of extinction, while government-friendly moguls are given lucrative contracts. Among journalists, the truth universally acknowledged is that bad news commands more column inches than good. In Turkey, the even more depressing truism
Perhaps it was the remarks of Deputy PM Arınç and former President Gül that forced PM Davutoğlu to clarify his position regarding the ‘strong presidency’ model that President Erdoğan has been advocating for months.
Zübeyir Aydar, a leading figure in the outlawed Kurdistan Workers’ Party (PKK) based in Brussels, has claimed that the PKK is neither a separatist nor a nationalist organization, while also stressing that the group fully supports the jailed PKK leader Abdullah Öcalan’s stance in the ongoing peace process.
The biggest party in Turkey currently is the ‘Erdoğan-must-be-stopped party,’ according to Turkish political scientist and author Ateş İlyas Başsoy, who believes the HDP will be key in the upcoming general elections.

Vía Erkan’s Field Diary http://ift.tt/1IJ4ZKE

Good old days: Turkish Psychedelic songs by @duyguuuarslan at @listeList

In Uncategorized on March 30, 2015 at 11:05

http://ift.tt/1Ief6pU

Erkin Koray

Cover of Erkin Koray

http://ift.tt/1Ief6pW

More here

Vía Erkan’s Field Diary http://ift.tt/1Ief6Gc

Anthropology roundup: ” Anthropologists When They’re the Expert in the Courtroom.

In Uncategorized on March 30, 2015 at 10:43

http://ift.tt/1DcivpF

We weaponized anthropology. Why didn’t it work?
The Fabius Maximus website (blog)
Yesterday’s post recommended Weaponizing Anthropology: Social Science in Service of the Militarized State (2011) by David H. Price (Prof of anthropology at St. Martin’s U; bio here). In this great book he describes one facet of America’s militarization ..

The Challenges for Anthropologists When They’re the Expert in the Courtroom
University of Cincinnati
The roles of cultural anthropologists as expert witnesses gets a national hearing of its own, as researchers examine how culturalanthropology is applied in the courtroom. The session, “Anthropologists as Expert Witnesses: Theory, Practice and Ethics

People around the world have heard about the devastation cyclone Pam has wrought in Vanuatu and other areas of the Island Melanesia. It’s striking to see people who normally couldn’t tell Tanna from Tuvalu suddenly focus in on this part of the Pacific. And there is good reason to do so — Pam’s impact was devastating. The cyclone hit Port Vila, the capital of Vanuatu, square on. Many other outlying islands were also hit. Vanuatu needs our help to recover from these terrible, terrible events.

Anthropology In Schools: Is There a Future?
Huffington Post (blog)
Anthropology is a field of knowledge that does just that, andanthropology professionals have been hard at work in making sure that methods and materials from this field are well integrated into primary and secondary school systems around the world.

Writing Archaeology “Alone,” or A Eulogy for a Co-Director

[Savage Minds is pleased to run this essay by guest author Jane Eva Baxter as part of our Writer’s Workshop series. Jane is a historical archaeologist and an Associate Professor of Anthropology at DePaul University in Chicago, IL USA. She is the author of numerous books and articles, including the forthcoming book Childhood and Adolescence in the American Experience (University Press of Florida 2016). You can follow her on twitter @janeevabaxter.]

 

Natural selection and ancient European DNA

Vía Erkan’s Field Diary http://ift.tt/1Dcix0X

New photo from Facebook March 29, 2015 at 11:59PM

In Uncategorized on March 29, 2015 at 22:59

Maksat rüyanıza girsin. The Act of Killing (2012)’den. via Facebook Pages http://ift.tt/1heKubC

While main opposition party CHP has a first, Primaries; Erdoğan declares “Turkey’s parliamentary system in the waiting room…

In Uncategorized on March 29, 2015 at 22:50

http://ift.tt/1Emp6zA

Turkey’s existing parliamentary system has been in the waiting room to be replaced by the presidential system since the last year’s presidential election, President Recep Tayyip Erdoğan has said, reiterating his demand for ‘400 lawmakers’ in the June 7 general election to make this change possible.
Hundreds of thousands of main opposition Republican People’s Party (CHP) members have flocked to the polling stations to vote to elect their candidates for the June 7 parliamentary elections, making the the sole party in putting primaries in place.

Vía Erkan’s Field Diary http://ift.tt/19xctDX

Not surprisingly, Turkey welcomes fall of Idlib, attacked by al-Qaeda led rebels…

In Uncategorized on March 29, 2015 at 22:35

http://ift.tt/1a828Q2

Turkish officials have expressed their satisfaction at the seizure of the northern Syrian city of Idlib by opposition forces, stressing that the Ankara-supported Free Syrian Army (FSA) was part of the winning side.
The amount of spending from the Turkish state’s discretionary fund amounts to 6.8 billion Turkish Liras over the last 12 years, including the spending of the Prime Ministry, according to data from the Finance Ministry.

Vía Erkan’s Field Diary http://ift.tt/1HdTmKs

Cyberculture agenda: Infographic – Human error causes alarming rise in data breaches

In Uncategorized on March 28, 2015 at 19:07

http://ift.tt/1OK9DMD

Human error causes alarming rise in data breachesInfographic based on ICO FOI request data by Egress Software Technologies, providers of email security as well as large file transfer and encryption software.

Studying the pre-Islamic State tweets of people who end up backing the organization paints a revealing picture of how support emerges, say computer scientists.

Screen Shot 2015-03-23 at 2.54.52 PM

When you tweet that you’re at a rockin’ concert or your favorite coffee shop, that information will now be powered by Foursquare.

 

Why these 9 companies choose transparency

How we communicate — specifically the words we use — can speak volumes about our personalities, values, and how we interact with the world. Now, there’s a tool that analyzes your Twitter activity to identify your emotional, social, and thinking styles.

Vía Erkan’s Field Diary http://ift.tt/1EMN6Xj